Bakgrund för G-service
och Gunnar Malgeryd

Jag har varit det här företaget i femton år. Sommaren 1992 lämnade jag Alnarp (SLU) som nyutexaminerad Lantmästare. Åter i skogen på gården i södra Östergötland, dyker plötsligt upp förfrågningar om att hjälpa till med olika saker, kanske vårbruk eller hökörning, fälla ett träd eller leverera ved, byta ett tak eller… ja så kan vi hålla på länge.
Av farfar Arvid kom mycket praktisk kunskap som samlats av en småskalig skogsbrukare under tre kvarts sekel. Bland annat hägna gärdesgård, som senare blivit ett av mina specialområden.

Det kändes helt OK att sakta hitta former för mitt företag. Att kunna leva och jobba på ett ställe, att min kunskap är efterfrågad. Det blev företaget G-service. I dag en väldigt bred verksamhet, ständigt nya intressanta uppgifter, och med fast förankring i skogsbygdens lugn och tradition.