Välkommen till G-service

Du står nu vid G-service. Denna hemsida är den digitala porten in till ett företag fullt av praktiskt, jordnära kunnande.

"Småskaligt skogsbruk"? Inte ett entreprenadföretag med skogsmaskiner, nej snarare att ta tillvara möjligheter och resurser, att kreativt hitta enkla lösningar.

Välkommen in att uppleva mer!